Bình luận
-
Đứa nào thuê nó về cũng đầu đất, sập cả tiệm....

- Trả lời -

- 06:43 - 08/05

Chỉ vì 1 con đầu đất mà bao nhiêu người mất việc,mất tiền...

- Trả lời -

- 18:27 - 07/05

Thông báo