Bình luận
-
Đến FIFA nó còn mua được để đăng cai WC 2022 thì sá chi mấy cái CUP quê này. Xác định tranh giải 3 thôi các chú Rồng vàng ơi

- Trả lời -

- 15:48 - 23/01

Nhìn mặt thằng trọng tài là biết bị mua

- Trả lời -

- 15:58 - 23/01

Tình huống thổi phạt Penalty gây tranh cãi của trọng tài người Singapore

- Trả lời -

- 16:01 - 23/01

Việt Nam muôn năm.......

- Trả lời -

- 17:46 - 23/01

Thông báo