Bình luận
-
Mạng quý hay không còn tùy thuộc là mạng của ai? Thằng nghiện ngập trôm chó cướp mèo và khi có điều kiện thì sẵn sàng ra tay cướp giật thì xin lỗi : Mạng nó chẳng đáng 1 xu. Nên nhớ rằng trái đất đang đi gần đến bờ diệt vong vì quá đông người (Hơn 7 tỷ), thế thì mất đi những khối ung nhọt rác rưởi chỉ làm cho thế giới tốt đẹp hơn thôi. 

- Trả lời -

- 16:47 - 08/10

Thông báo