Bình luận
-
Cảnh cáo cho các em biết bắng mọi cách như cắm bảng, thả phao báo hiệu .... nếu thấy mà vẫn nhảy xuống thì chết ráng chịu chứ biết sao bây giờ. Chết vài đứa tự động mấy đứa còn lại ngoan hết à.

- Trả lời -

- 21:18 - 18/05

Thông báo