Bình luận
-
nhìn bọn NAKY này chán không buồn nói !

- Trả lời -

- 20:35 - 26/08

Gia chủ đúng là " cầu được ước thấy". Một đám ' Cô hồn đúng nghĩa" đã kéo đến tranh nhau.

- Trả lời -

- 10:59 - 27/08

Đám cô hồn sống là đây.
Sao cô hồn đánh nhau không dùng vũ khí thô sơ để đạt kết quả cao ?

- Trả lời -

- 09:33 - 28/08

Thông báo