Bình luận
-
siêu bơm cái con khỉ., có lắp 10.000 cái sg cứ vẫn ngập như thế- vấn đề là hút rồi xả đi đâu,quanh quẩn vẫn ở trong sg .như kiểu tát nước ruộng khép kín ( mà ko có hệ thống thoát ra ) ,tát trộm sang ruộng hàng xóm rồi hàng xóm lại tát sang hàng của hàng xóm., quanh quẩn lại về ruộng mình thôi

- Trả lời -

- 19:58 - 13/06

Thông báo