Bình luận
-
Thực tế có bao giờ đạt được tốc độ cho phép trong nội thành đâu mà lo, tại nạn đến từ những người chay xe ẩu, say rượu, có tình vi phạm luật GT thôi. Giới hạn tốc độ chẳng ăn thua gì.

- Trả lời -

- 17:34 - 13/06

Thông báo