Bình luận
-
MÌNH THÍCH NHẤT BỌN NÀO NHẢY LÊN BÁM NẮP CAPO, MÌNH SẼ CHỞ NÓ RA CAO TỐC ĐI LUÔN KHOẢNG 100 KM ĐẾN ĐÊM RỒI THẢ MẸ NÓ GIỮA ĐƯỜNG CHO NÓ SỢ

- Trả lời -

- 13:37 - 06/04

Thông báo