Bình luận
-
Con người đánh mất nhiều thứ quá...

- Trả lời -

- 25/10/2017

Con người đánh mất nhiều thứ quá..

- Trả lời -

- 25/10/2017

Cái này

- Trả lời -

- 26/10/2017

Cái này là do bố mẹ chứ không phải do bé.....

- Trả lời -

- 26/10/2017

Cái này cũng 1 phần vô tâm của người xung quanh,nếu đứa bé này đang đứng trong nhà,nơi công cộng có ba mẹ hay ngại va chạm thì còn hiểu,trong quán net là tiệm là nhà riêng thì có thể nhắc nhở,không cho cháu làm vậy.

- Trả lời -

- 26/10/2017

Bố mẹ nó còn chả quan tâm sao người lạ phải can thiệp làm gì?

-

- 26/10/2017

5,6 TUỔI ĐÃ THẢ RA QUÁN NET 1 MÌNH LÀ BIẾT BỐ MẸ QUAN TÂM CỠ NÀO RỒI. KHÔNG HƯ HỎNG CHỈ CÓ THỂ LÀ DO MAY MẮN

- Trả lời -

- 26/10/2017

Thông báo