Bình luận
-
Loại người bake hống hách hèn với giặc ác với dân này gặp tôi thì cho nó biết tay ngay.
Nếu chơi cho nó sợ chút chút thì kêu mấy thằng xì ke bị sida thời kỳ cuối mà thân thể ghẻ lở chảy máu  + nước vàng vàng về trước nhà nó ngồi hàng ngày và đi áp át gần theo các thành viên trong gia đình nó gãi gãi thân thể cho tóe máu là có kết quả ngay.

- Trả lời -

- 22:20 - 17/07

Thông báo