Bình luận
-
Tự đái rồi tự hửi chất thải của chính mình

- Trả lời -

- 13:59 - 26/02

BẮN VÀO QUÁ KHỨ BẰNG SÚNG LỤC, TƯƠNG LAI SẼ TRẢ LỜI BẠN BẰNG ĐẠI BÁC.

- Trả lời -

- 14:57 - 26/02

Thông báo