Bình luận
-
Ba em tròng cao su mà sao má có bầu thiệt là điều vô lý.
Sau 1 hồi suy nghĩ trong đầu ba sáng lên,thì ra lủng bao rồi.

- Trả lời -

- 11:26 - 23/11

Thông báo