Bình luận
-
Mọi việc rõ ràng như thế còn chần chừ gì nữa ??? Chẳng lẽ cho pin vào cà phê để hợp thị hiếu người tiêu dùng ??? Hay để cho gà ăn nhằm phát triển ngành chăn nuôi ???

- Trả lời -

- 23/04/2018

Thông báo