Bình luận
-
Xin lỗi cô chứ chưa nghe được bài nào của cô hay bà HNH mà lọt tai tôi cả, dù giọng cô khỏe đấy. Thêm vụ lừa đảo người Việt của vợ chồng cô nữa thì đúng là đáng ghét.

- Trả lời -

- 23:12 - 03/11

Có vẻ kênh kiệu sắp giống Thanh Lam rồi

- Trả lời -

- 08:45 - 06/11

Thông báo