Bình luận
-
Cho cả nhà chủ cơ sở này và những ai được hưởng lợi từ việc bán cà phê pin uống hết số cà phê này.Chủ cơ sở phải uống thay nước.

- Trả lời -

- 13:46 - 19/04

Thông báo