Bình luận
-
Vitalk quảng cáo không công cho Trung Quốc . 

- Trả lời -

- 12:41 - 09/04

Thông báo