Bình luận
-
Có 1 điều mọi người không nghĩ đến - Thằng ôm máy quay nó cũng bán mạng đâu kém thổ dân.

- Trả lời -

- 07:37 - 22/01

người quay không nhất thiết phải bám theo đâu, họ dùng flycam hoặc các thiết bị chuyên dụng đó. 

-

- 10:12 - 22/01

Thông báo