Bình luận
-
Dân ba bành từ nhân vật lớn nhất đến thường dân thật là trơ tráo mặt dày không biết ngượng mắc cỡ khi làm điều sai quấy.Ở đâu có dân ba bành là ở đó sau này có hậu quả xấu.

- Trả lời -

- 16:29 - 19/05

Lủ người “xấu xí” đây mà!

- Trả lời -

- 17:07 - 18/05

Thông báo