Bình luận
-
Cỡ này thả vô chuồng cá sấu là gọn nhất.

- Trả lời -

- 31/10/2017

Mấy thằng nhìn mặt hiền như học sinh. Không vẽ hoa thường máu lạnh.

- Trả lời -

- 31/10/2017

Tóm lại đánh chết con mẹ nó đi là hết trẻ con ngày à.Nuôi làm gì tốn cơm cái lũ súc vật này

- Trả lời -

- 01/11/2017

Thông báo