Bình luận
-
Thiết bị chống ngập này quá tuyệt zời, cần NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN. Nhưng nếu nước không vào được nhà bạn, bạn sẽ không có cá để ăn ! Trong khi các nhà khác vẫn có cá ăn !

- Trả lời -

- 21:32 - 29/07

Thông báo