Bình luận
-
Thế giờ có hs đạt điểm 10 thì Thầy lại kém hơn trò à

- Trả lời -

- 14:46 - 28/06

Mày ngu quá cái này trắc nghiệm lỡ chúng nó đánh lụi mà dính thì sao ? Ông thầy là làm ra kết quả mới đánh chứ eoo phải đánh lụi .

-

- 08:53 - 17/07

Khó thì khó chung chứ có chừa ai? Năm ngoái chẳng phải 30 điểm mà rớt đại học kìa

- Trả lời -

- 23:14 - 28/06

Thông báo