Bình luận
-
Gặt lúa càng ngày càng non nhỉ,

- Trả lời -

- 22:48 - 22/05

Chú nhìn mạ non mà ra lúa không à, phải hết sức bình tĩnh chứ.

-

- 07:21 - 23/05

Thông báo