Bình luận
-
Sau khi đọc bài này. T liền chạy đi soi gương. Thấy gì đó sai sai. Và t quay lại đọc tiếp

- Trả lời -

- 09/01/2018

Trai đẹp đâu tui không thấy. Gay không đó mấy má

- Trả lời -

- 09/01/2018

Ok chuẩn

-

- 10/01/2018

Ít còm quá

- Trả lời -

- 09/01/2018

Nhảm như sit

- Trả lời -

- 11/01/2018

Thông báo