Bình luận
-
Xuân này con không về

- Trả lời -

- 23:52 - 31/12

Đây là thêm 1 thằng tỏ ra nguy hiểm

- Trả lời -

- 20:38 - 31/12

Sửu nhi

- Trả lời -

- 22:03 - 31/12

H N

Không đội nón bảo hiểm đóng phạt vài trăm bạc không chịu bây giờ không khéo vào tù ngồi.  Có điều sao CSGT để người dân đánh bị can kỳ vậy?!

- Trả lời -

- 22:04 - 31/12

Để cho người ta đập cho ngày này năm sau là ngày do luôn chứ cần gì

-

- 23:37 - 31/12

Moi người ở đây đang còn hien quá ..... ở nơi khác thì ...

- Trả lời -

- 23:52 - 31/12

Thông báo