2 bình luận
Tranh luận với cu con lm cái gì , đập cho 1 trận rùi kêu công an đến còng đầu nó lại .

- Trả lời -

- 11:10 - 12/11

anh ấy rất tỉnh và đạp chai...@@

- Trả lời -

- 19:53 - 11/11

Nóng

Thông báo