Bình luận
-
Phải đề là 2 người không có não ( nên không cần đội mũ bảo hiểm) nhé thớt.

- Trả lời -

- 19:49 - 17/07

Anh cao bồi làng có thể chấn thương cột sống vì té ngồi

- Trả lời -

- 21:48 - 17/07

Thông báo