Bình luận
-
Thằng này ngu có học nên gọi nó là ngu học

- Trả lời -

- 20:28 - 08/04

Thông báo