Bình luận
-
Mắt bầm một bên, mặt mũi vêu vao ra. Đáng đời.

- Trả lời -

- 23:07 - 28/05

Hahaha, thằng cướp cạn đã bị bắt, vêu cả mặt khốn nạn chưa!

- Trả lời -

- 08:16 - 29/05

Thông báo