Bình luận
-
Đặt tựa đề ngu như dog.

- Trả lời -

- 09:59 - 22/05

Xe tải sai hoàn toàn. Thằng lái xe đek có học luật. Lái xe ngu quá.

- Trả lời -

- 10:10 - 22/05

Thông báo