Bình luận
-
Bữa vô tình mình còn thấy 1 anh đang chạy mà đọc truyện hay báo gì đó, còn là giờ cao điểm nữa chứ. Thấy bực mình luôn. 
Những người đó gây tai nạn tự hại bản thân thì đáng lắm, Chỉ sợ làm liên lụy đến người khác. 

- Trả lời -

- 08:57 - 10/08

Thông báo