Bình luận
-
Nằm vật vã dưới đất như con vật, nhân phẩm ở tận cùng của xã hội, quả là nhục nhã cho giòng tộc, nha môn

- Trả lời -

- 10:08 - 19/05

Anh cướp tên gì đó ơi anh cao to quá hà, không biết có đẹp trai không á???

- Trả lời -

- 19:57 - 20/05

Thông báo