Bình luận
-
Ôi trời, ông bà tổ tiên nó đâu về coi thằng con bất hiếu lạy thằng Ma nè!

- Trả lời -

- 08/11/2017

We are Jack Ma, we are Jack Ma....I love Jack Ma... I want to give a gift..a letter. Cái mặt biểu cảm gớm.

- Trả lời -

- 08/11/2017

In the letter he wrote " Ma, please give me 5billion vnd"

-

- 08/11/2017

Thông báo