Bình luận
-
Mua bằng lái đấy!

- Trả lời -

- 19:12 - 14/05

Vấn đề không phải nằm ở bằng lái, mà là do không có tư cách đạo đức, lối sống thực dụng và không có nhân cách.

- Trả lời -

- 14:00 - 16/05

59-H1 820-72 nhé. Chủ nhân vô coi lại đạo đức ăn ở nha. Thanh niên sống không có trách nhiệm thì nói ai nghe.

- Trả lời -

- 14:35 - 21/05

Thông báo