Bình luận
-
mày chửi hay lắm , hay mày về thử chửi ông bà bố mẹ mày xem có hay hơn không quái thai

- Trả lời -

- 13:10 - 14/08

Thông báo