Bình luận
-
Văn hóa ai chẳng có, chỉ có "VH lùn" hay "VH cao" là khác nhau. Trường hợp này là xe máy vi phạm luật GT và VH ứng xử kém nữa.

- Trả lời -

- 08:24 - 15/06

Thông báo