Bình luận
-
dại dột quá , mất điện thoại là chuyện nhỏ không coi con cẩn thận mới là chuyện lớn , làm cha mẹ mà ngu ác 

- Trả lời -

- 10:04 - 06/04

Cũng may nó chỉ lấy điện thoại thôi đấy.

- Trả lời -

- 10:38 - 06/04

Thông báo