Bình luận
-
Tuyệt vời. Mục tiêu cách 100km, mục tiêu trúng tên lửa và nổ tung, sau màn khói bụi nhìn lại không còn một dấu vết gì ! Khâm phục !

- Trả lời -

- 20:24 - 06/03

Thông báo