Bình luận
-
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2045445335775773&id=100009309808665&ref=bookmarks
Đây là ý kiến của Luật sư, sẽ còn nhiều mảng tối dần được ls Thiệp đưa ra ánh sáng. Mong add duyệt bài và cùng hóng xem chuyện gì sẽ tiếp diễn với vụ việc thí tốt kinh điển này!!!

- Trả lời -

- 03:49 - 30/04

Đáng lẽ ra lỗi máy móc là do lãnh đạo bệnh viện chịu trách nhiệm, việc lãnh đạo đổ lỗi cho người bật mở máy là chạy tội.

- Trả lời -

- 14:20 - 22/04

vụ này bác sĩ Lương là con tốt thí rõ ràng, mấy đứa kia chạy tội hết rồi.

-

- 14:43 - 23/04

Cần xem lại quy trình mà bác sỹ Lương phải thực hiện khi chạy thận cho bệnh nhân:
+ Quy trình có yêu cầu bác sỹ Lương phải kiểm tra nguồn nước không, kiểm tra đến mức độ nào.
+ Quy trình có yêu cầu bác sỹ Lương kiểm tra toàn bộ các thiết bị sử dụng hay không, kiểm tra như thế nào.
+ Trong quá trình chạy thận, quy trình có yêu cầu bác sỹ phải có mặt trực cùng bệnh nhân hay không và bác sỹ Lương có thực sự có mặt trực khi chạy thận không
+ Bệnh viện có quy trình xử lý sự cố khi chạy thận hay không; nếu không có thì xử lý như trong trường hợp cấp cứu và bác sỹ Lương có thực hiện đúng công việc của mình hay không.

Mặc dù không nắm rõ được quy trình của bệnh viện nhưng ban lãnh đạo bệnh việc, bộ phận quản lý, nghiệm thu thiết bị và nhà thầu thực hiện việc vệ sinh thiết bị không thể tránh được trách nhiệm trong vụ việc này.

- Trả lời -

- 16:10 - 23/04

thực tế là họ tránh được đó, chỉ bác sĩ bị khởi tố thôi 

-

- 10:44 - 24/04

Thông báo