Bình luận
-
Trên thế giới này nếu hành động gì khác số đông thì là : thiên tài. Hoặc thằng điên.

- Trả lời -

- 18:15 - 08/12

Thông báo