Bình luận
-
Rồi hỏi ngu: "Ủa! Tự nhiên sao mình nằm dưới gầm xe tải vậy ta?"

- Trả lời -

- 07:32 - 13/02

Do đó có câu : Chết vì ngu chứ có bệnh hoạn gì!

- Trả lời -

- 12:14 - 22/02

Thông báo