Bình luận
-
Sao không đấm vỡ mặt thằng ngu kia mà đấm vỡ kính cho đau tay. Nếu đấm chết được thì càng tốt vì bớt 1 thằng trên đời.

- Trả lời -

- 02:48 - 10/05

đúng, đấm vỡ mặt nó đi

-

- 10:06 - 10/05

Thông báo