Bình luận
-
Khoan hãy nói ai đúng , ai sai . Nhưng cán người ta mà còn kéo lê đi bỏ chạy thì thằng tài xế này là cái thứ gì chứ không phải là người . Mạng người mà nó coi như giẻ rách thì cuối cùng gây nợ máu thì phải trả bằng nợ máu , chứ không được trả bằng nước ngọt Sting hương dâu .

- Trả lời -

- 13:35 - 12/04

Hóa ra "anh" xe máy chặn đầu ô tô định cà khịa gây sự, vì trước đó đã có va chạm nhẹ. Vớ phải "anh" ô tô cũng không vừa, tông luôn. Chết là đúng rồi, rút kinh nghiệm sâu sắc nhé !

- Trả lời -

- 20:12 - 12/04

Toàn cảnh video đây, ông ôtô sai rõ rồi 
 

- Trả lời -

- 11:07 - 12/04

Không biết bình luận gì nhưng tài xế này ăn no đòn hội đồng rồi.

- Trả lời -

- 16:07 - 12/04

đem ra lăn chì cũng chưa hả giận nữa, coi clip quay cận cảnh đi bạn. Nó bị say rồi lái xe loạn choạn kéo lê người ta vài trăm mét dưới gần, chắc khó qua khỏi

-

- 00:26 - 13/04

Mình mà có ở đấy mình cũng phải giã thằng tài xế này.

- Trả lời -

- 21:06 - 15/04

Thông báo