Bình luận
-

Rio

ngu nhất là vượt ở khúc cua

- Trả lời -

- 18:43 - 28/02

Khuất tầm nhìn mà cũng dám vượt ! em chịu độ "gan dạ" của bác tài non này ! 

- Trả lời -

- 10:56 - 01/03

Đừng nói bằng lái giả nhé nó mua 13 chai đấy..

- Trả lời -

- 13:43 - 01/03

Thông báo