Bình luận
-
Đây là xe của đoàn cải lương hát bội,tuồng chèo nào đó đang đi kiếm khách hát dạo nên mở đèn thật nhiều để bà con chú ý.

- Trả lời -

- 14:58 - 08/03

Tao cá là chiếc ô tô đó mang biển Hà Nội đó! 

- Trả lời -

- 08:30 - 09/03

Lắp gì mà nhiều vậy. nhìn chói kinh 

- Trả lời -

- 10:05 - 09/03

Thông báo