Bình luận
-
Rất chuẩn, người dân Hà Nội phải mạnh mẽ phản ứng với những hành vi không tự trọng như trong clip, không thoả hiệp và nhắm mắt bỏ qua những hành động xấu xí trên và trong tất cả các lảnh vực đô thị chứ không riêng về giao thông, thì thủ đô Hà Nội mới tiến bộ được. Cư dân đô thị Hà Nội phải có ý thức giữ thành phố như giữ ngôi nhà của mình, không phải bất cứ ai cứ muốn xả rác, tiêu tiểu trong nhà của mình mà mình im lặng không dám nói, để cho họ tự tung tự tác và bỏ đi mình chỉ biết chưởi thầm và đi dọn dẹp, hành động im lặng của mình không còn là hiếu khách nữa, mà đó là biểu hiện của sự hèn nhát.

- Trả lời -

- 15:46 - 06/04

Thông báo