Bình luận
-
Chạy rất ngu, may kg gây tai nạn cho các xe ngược chiều.

- Trả lời -

- 22:43 - 02/06

Do thằng xe tải ép, ko lách là dính xi măng rồi. Thằng xe tải ác quá.

-

- 15:56 - 04/06

Thông báo