Bình luận
-
dạo trước cũng một mụ ve chai đi kềnh càng va vào xe hai anh em nhà kia , con bé té lăn và bị xe sau dớt , tui cực ghét mấy mụ ve chai 

- Trả lời -

- 23:18 - 07/04

Thông báo