Bình luận
-
Cái con mẹ bị điên, lo đi hóng chuyện quá mà!

- Trả lời -

- 22:02 - 14/03

tát vêu mỏ mụ lên cho chừa tội ngu đoảng vị 

- Trả lời -

- 23:18 - 14/03

Thông báo