Bình luận
-
Bọn lợi ích nhóm cấu kết với nhau đổi tên thu phí ra thu giá nhằm làm nhẹ việc bán vé thu tiền qua trạm BOT nhưng bản chất hút máu không thay đổi.
Nếu đổi tên mà đổi bản chất việc thu tiền thì nên đổi,còn bản chất không thay đổi thì thay tên khác làm gì.
Nhân dân không đóng thuế để trả lương cho những công chức ngồi máy lạnh rồi nghĩ ra những cách móc túi thu tiền tỷ tỷ của nhân dân 1 cách vô lý.
Phải dời BOT về nơi đã đầu tư để thu phí,không thu phí trên đường đã có sẵn.

- Trả lời -

- 21:09 - 26/05

tạo ra định nghĩa phí = giá , đầu óc cũng thông minh chứ

- Trả lời -

- 05:58 - 27/05

Thông báo