Bình luận
-
Tài xế này gỡ lịch mỏi tay cũng chưa chắc ra khỏi tù vì luật pháp Mỹ rất nghiêm.

- Trả lời -

- 23:19 - 18/07

Thông báo